Author - Tử Vi

Cung Nô Bộc – Luận giải ý nghĩa của cung Nô Bộc

Cung Nô Bộc là 1 cung không kém phần quan trọng, nhiều nguời thành phát hay luỵ bại thậm chí vào vòng lao lý cũng vì cung này. Chúng ta cùng tìm hiểu cung này [...]

Tương quan các sao thuộc cung Nô Bộc và các sao thuộc cung Mệnh

Bài viết này tiếp theo bài viết Tương quan giũa cung Nô và cung Mệnh, để có thể tường tận hơn, mới các bạn xem qua bài đó trước khi đọc bài này nhé Tương quan [...]

Tương quan giữa cung Nô Bộc và cung Mệnh

Thường thường đoán Tử-Vi của một người, ít ai chú trọng nhiều đến cung Nô Bộc, mà chỉ mổ xẻ tỉ mỉ các cung Mệnh, Thân, Tài, Quan, Di, Phúc … thậm chí các sách [...]

Cung Điền Trạch – Luận giải ý nghĩa cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch là cung chủ về của cải nói chung của con người, không chỉ là nhà ở hay bất động sản. TRA CỨU CÁC SAO TRONG TỬ VI DỊCH VỤ XEM TỬ VI Tham gia nhóm [...]