Cách xem 1 lá số tử vi: Lý thuyết tử vi

Cách xem 1 lá số tử vi: Lý thuyết tử vi

LÝ THUYẾT TỬ VI:

– Tử vi gồm 12 cung và cung thân là 13 cung. Cung thân thể hiện lúc con người >30 tuổi. Chú ý khi xét cung thân phải bám sát với cung mệnh.

1. Cung PHÚC ĐỨC:

Tại sao cung phúc đức lại là quan trọng nhất trong các cung của tử vi? vì vốn tử vi chịu ảnh hưởng của lý thuyết Phật học, chi phối và có hiệu lực mạnh mẽ đến sự hay dở của các cung còn lại. Cung Phúc Đức là ý niệm mang tính cách huyền bí và rộng rãi, thật khó hiểu? Chúng ta sẽ tìm hiểu theo 2 khía cạnh phạm vi và nội dung của cung Phúc Đức.

a. Phạm vi:

– Có quan điểm cho rằng cung này liên hệ tới 5 đời: ông, cha, mình, con, cháu. Có người lại giới hạn nó trong 3 đời: Cha, mình, con.

Cung Phúc đức do khoa tử vi chịu ảnh hưởng của khoa Địa Lý Trung Hoa, cho rằng mồ mả tổ tiên, hình sắc và thế đất sẽ có ảnh hưởng xa, gần, ít, nhiều tới sinh kế của con cháu. phạm vi của Phúc đức được một số sách chú giải 4,5 đời trước, đôi khi cả 6,7 đời.

Tùy theo quan điểm, suy nghĩ của ta mà nghĩ thế nào cho phù hợp.

b. Nội dung của cung Phúc Đức:

PHÚC MỒ: – Được mồ mả, tổ tiên, mồ mả ở vị trí tốt, lợi thì con cháu mới phát đạt.

PHÚC TỘC: – quan niệm đại gia tộc của Nho học. Gia đình ít con được xem như kém phúc

(theo tôi nghĩ thời đại này mà đẻ nhiều con, nhiều phúc thế chắc đói chắc đến 90% ^^)

PHÚC TỤ: Dòng họ phải ở gần nhau. Sự ly tông để tha phương cầu thực cũng bị xem là bất lợi cho Phúc đức.

(theo quan điểm của tôi tôi đồng ý với câu trên, nhưng thế thời thay đổi, bám mãi đất nghèo phúc tụ có lợi chi???. Thành ra ta phải linh động, mềm dẻo trong suy nghĩ. Phúc không tụ nhưng các con cháu đều làm ăn phát đạt thì sao?…)

PHÚC THỊNH: Dòng họ phải hưng vượng mãi về số lượng nhân khẩu lẫn tài lộc, hưng vượng suốt đời mới tốt.

PHÚC THIỆN: Sự hưng thịnh phải hướng thiện mới gieo được nhân tốt, tạo được quả ngọt cho các đời sau.

Cần phân biệt thêm rằng có 2 phúc đức đối với 1 người, 1 phúc đức từ lá số mà có, một phúc đức thực tại mà đương số đang thụ hưởng. Phúc đức trên lá số có thể hiện rõ trên từng các sao, còn phúc đức thực tại mới là ẩn số của vấn đề giải đoán. Người luận đoán hay bao giờ cũng phải suy diễn từ cung Phúc của lá số ra cái Phúc đức hiện tại, càng chính xác càng tốt.

Dù biết rằng cung phúc đức rất quan trọng, nhưng ta cần linh động hơn trong việc luận giải, không thể áp đặt cung phúc đức lên toàn lá số như thế sẽ khiến ta khó phân biệt cái hay cái dở của từng cung trên lá số.

2. Cung PHỤ MẪU:

Nói về sự yểu, thọ của cha mẹ. Giàu sang, hòa hợp, xung khắc, tính nết, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, ai mất trước, bệnh tật của cha mẹ…

Những điều luận đoán về cha, mẹ đôi khi không đúng, nó chỉ mang tính chất bổ túc, tương đối cho lá số tử vi. Muốn chắc chắn cần phải xem chính số của cha mẹ để phối hợp luận đoán.

3. Cung Mệnh, cung Thân:

– Nội dung: Đặc tính về thể chất, tướng mạo, bệnh trạng, tính tình, khả năng, tại họa, bệnh tật, sự thọ yểu..liên quan tới đương số. Chú ý khi xét về cung Mệnh, Thân ta còn phải xét các cung chiếu mệnh và thân. Và cả các sao Giáp Mệnh, giáp Thân (ở bên cạnh cung mệnh và cung thân).

Mệnh + thân đồng cung thì các đặc tính luận đoán được ít thay đổi.

Mệnh và thân khác cung sẽ có nhiều thay đổi từ lúc 30 tuổi trở đi. Mệnh <>30t.

Thân cư ở cung nào thì sự quan…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *