Cây phong thủy theo mệnh

Cây phong thủy theo mệnh được chia ra âm dương và ngũ hành. Dương tính là những cây cần nhiều ánh sáng, khi trồng ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng chúng sẽ phát triển yếu và dễ chết. Âm tính là những cây có thể sống khỏe mạnh khi đặt hoặc trồng trong nhà hay nơi có ánh sáng yếu. Sự tương tác giữa con người và cây phong thủy bị chi phối bởi thuộc tính ngũ hành của các loại cây. Việc phân loại cây phong thủy theo mệnh hay ngũ hành chủ yếu căn cứ vào màu sắc của cây.