Đá thạch anh

Đá thạch anh là một trong những loại đá nổi tiếng nhất trên thế giới, và có ý nghĩa quan trọng đối với nền văn hoá ở mọi châu lục, cũng như là nền tảng cho nhiều loại đá khác. Tác dụng của đá thạch anh được ứng dụng rất nhiều trong khoa học, y học cũng như trong phong thủy. Đá thạch anh có 5 nhánh năng lượng cho cuộc sống đó là: Công việc và tài chính, Tình duyên, Hộ thân, Sức khỏe, Mối quan hệ.