Định nghĩa tổng quát cung Bào, Phu Thê và Tử tức

Định nghĩa tổng quát cung Bào, Phu Thê và Tử tức

Cung Bào là 1 trong những cung phức tạp, nhất là đối với gia đình đông anh em. Vì không sao nào chỉ danh anh, chị, em nên cung Bào chỉ nói lên một tình trạng tổng quát về huynh đệ mà thôi.

Cung Bào hàm chứa các khía cạnh sau:

– Số lượng anh em, chị em trong gia đình.

– Số lượng trai so với gái.

– Sự tương hợp hay xung khắc giữa anh chị em.

– Anh chị em ruột, nuôi, dị bào.

– Tình trạng sự nghiệp tổng quát của anh chị em.

– Số phận 1 vài người đáng lưu ý.

– Ảnh hưởng của anh chị em đối với mình.

Không phải chỉ có các sao tọa thủ ở Bào mới liên quan đến anh chị em. Phải kết hợp thêm các sao ở các cung Tật, Điền, Nô, Phúc để tìm kết luận chung.

Cũng như đối với cung Phụ mẫu, những chi tiết về anh chị em ở cung Bào, cũng không nên vội kết luận rằng số lấy sai giờ. Bao giờ cũng nên nghĩ rằng lá số chính yếu lá số của đương sự, chưa phải là số của thân nhân, cho nên những điều luận đoán về thân phận không đầy đủ, không hoàn toàn chính xác và rất tổng quát.

Hai cung Phụ và Bào nói lênmôi trường sinh hoạt của một người trong gia đìnhgiữa cha mẹ với anh em. Ảnh hưởng của 2 cung này quan trọng đối với tiền vận con người hơn là đối với hậu vận, bởi lẽ tuổi thiếu niên thường hay sống chung với cha mẹ và anh em và chịu sự chi phối của môi trường một cách mật thiết.

5) Cung Phu Thê

Hạnh phúc con người được quyết định một phần lớn bởi gia đạo. Do đó cung Phu Thê mang một tầm quan trọng đặc biệt. Cung này hàm chứa các khía cạnh sau:

– Việc lập gia đình (trước, trong và sau khi lập gia đình).

– Số lượng vợ hay chồng.

– Những mối ngoại tình, song hôn.

– Tư cách của vợ hay chồng (vợ lẽ, vợ chánh, nghề nghiệp, công danh, tính tình…)

– Hạnh phúc gia đình (xum họp, tụ tán, xung khắc, tái giá, sát phu thê, đời sống sinh lý, tâm lý 2 người).

– Số phận của vợ, chồng (ai chết trước, cách chết…)

– Thời gian lập gia đình (muộn vợ, muộn chồng…)

Các uẩn khúc phức tạp này dĩ nhiên không chỉ chất chứa trong các sao tọa thủ ở Phu Thê mà tiềm tàng trong các sao xung, hợp chiếu khác. Đặc biệt là cungPhúc đứcvàNô bộccũng có giá trị quyết đoán rất mạnh về vợ chồng. Phúc đức ám chỉ hạnh phúc nói chung, trong đó có hạnh phúc vợ chồng. Nô bộc ám chỉ nhân tình, vợ, chồng bí mật hay công khai, vợ lẽ, chồng bé… Trong trường hợp đương sự có 2, 3 đời vợ, chồng, thì 2 cungQuanvàNôphải được kết hợp cứu xét. Có lẽ cung Quan chỉ người phối ngẫu thứ 2, cung Nô người thứ 3.

Đối với trường hợp có quá nhiều “vợ chồng” (như làm điếm) thì nhất định phải luận đoán trên các cung Mệnh, Thân và các cung chiếu Mệnh, chiếu Thân.

Luận về Phu Thê, thiết tưởng nên lưu ýsao Đào,Sao Hồngvàcác sao dâm khácvì tất cả đều có ảnh hưởng mật thiết đến sự liên lạc trai gái, về tình cảm cũng như về xác thịt, từ đó có tiếng dội trên hạnh phúc gia đạo về 2 phương diện tinh thân và sinh lý.

6) Cung Tử tức

Cung Tử tức trong khoa Tử – Vi đề cập đến:

– Con ruột,

– Con nuôi,

– Con dị bào.

– Giòng dõi nói chung (tức là con hay không con, số lượng con cái, trai nhiều hay gái nhiều, hay nói khác đi là sự phong túc hay hiếm muộn, đa đinh hay độc đinh…)

– Hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái và của con cái.

– Tương lai tổng quát của các con nói chung (số phận, chết, cách chết, dễ nuôi, khó nuôi, tình trạng con đầu lòng…)

– Thời gian sinh co…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *