Kinh nghiệm giải đoán các cung vô chính diệu của cụ Thiên Lương

Kinh nghiệm giải đoán các cung vô chính diệu của cụ Thiên Lương

TRẦN VIỆT SƠN(luận theo kinh nghiệm cụ Thiên Lương)

Những ngày cuối năm đã được dung để cầu học nơi các vị uyên thâm Tử Vi trong mục đích được biết rồi được trình bày trên Khoa học huyền bí. Thắc mắc trong lúc tất niên để hướng đến năm mới là về chữ Phúc. Chữ Phúc trong Tử Vi hay chữ Phúc trong quan niệm Đông Phương thật là khó giải thích. Phải chăng nó có nghĩa là hạnh phúc, le Bonheur? Có thể mà cũng không hẳn. Trong hiểu biết của Đông Phương, phúc còn có nghĩa 1 sự huyền bÍ nào đó, để đem lại 1 sức hỗ trợ của trời đất quỷ thần hoặc tổ tiên, hoặc tạo nên do chÍnh cuộc sống lành nhân đức của mình, để giúp cho mình 1 cuộc sống thoát khỏi những đau khổ, những phiền muộn… Nhưng như thế cũng có nghĩa là hạnh phúc, thêm phần ám trợ.

Trong Tử Vi, chữ Phúc có đủ các nghĩa ứng đến đủ các phương diện của hạnh phúc. Một người gặp hạn “chắc chết” – liệu sẽ chết chăng? Người ta xem Phúc đức có khá thì tức là cứu vãn được. Một người nghèo khốn, khổ sở có được khá lên phần nào không? Người ta xem cung Phúc Đức. một người có cung Tử tức xấu, người ta xem Phúc đức xem có thể có con không? Cung phúc sửa đổi được Mệnh: mệnh xấu mà Phúc đức tốt có thể bớt xấu. Mệnh tốt mà Phúc đức xấu có thể bớt tốt. tật ách xấu, có thể nhờ Phúc đức mà giải đi.

Tiếng Phúc trong Tử Vi lại đi kèm tiếng Đức, phải chăng có them cái nghĩa là có đức hạnh trong việc ăn ở thì sẽ đem lại phúc tốt? Nhưng cũng không hẳn thế. Đức cũng như Phúc. Tự chữ Đức cũng hàm cái nghĩa Phúc ở trong. Thiết tưởng ta cứ hiểu chữ Phúc như 1 sức huyền bÍ giúp ta giải những cái xấu trong cuộc đời (trong mọi phương diện), để đem cho ta những cái tốt.

PHÚC MÃN ĐƯỜNG

Cụ Thiên Lương có kể, hồi còn nhỏ, các cụ đọc cho mấy chữ trên bức hoành phi:”PHÚC MÃN ĐƯỜNG”. Phúc đầy nhà – quả thật cái đó đáng là cái ước mong tuyệt đỉnh của con người hơn là tài lộc, ruộng vườn thẳng cánh cò bày, hay là quan cao chức lớn.

Cụ Thiên Lương mới hỏi các cụ tổ chỉ có thể bảo rằng Phúc là cái gì vô hình, vô sắc, có thể nhỏ mà lớn vô cùng, có thể rộng bao la bao trùm hết cả bầu trời, mà con người, các gia đình cần có để được sống an vui, tốt lành, thịnh vượng.

Tuy rằng định nghĩa mơ hồ, nhưng tại sao ta lại không chấp nhận cái định nghĩa mơ hồ đó, cho 1 sự kiện rất là huyền bí. Cho cái Phúc đó 1 cái gì có hình, có sắc, lại không được là vì cũng có người quan cao chức trọng mà không có Phúc, có người tiền bạc đầy nhà mà chưa phải là Phúc, nếu những người đó gặp cảnh gia đình lục đục, sống đầy lo lắng, hoặc gặp những tai ương….

Định nghĩa mơ hồ kia đã giúp cụ Thiên Lương suy luận rồi chiêm nghiệm, thấy được 1 cách Phúc tốt lạ lùng trên lá số tử vi, khi cung Phúc Vô Chính Diệu mà không bị phá cách.

CUNG PHÚC VÔ CHÍNH DIỆU

Phúc là 1 cái gì bao la, không hình, không sắc. Biểu tượng cái gì bao la, không hình, không sắc chÍnh là cung Vô ChÍnh Diệu, nơi hư không. Vùng hư không phải chăng biểu tượng cho 1 cái Phúc thật cao quý, nhất là khi hư không lại không bị phá, mà còn được Nhật Nguyệt sang sủa chiếu vào?

Sau nhiều chiêm nghiệm, cụ Thiên Lương thấy rằng cung Phúc mà VCD thì rất tốt. Phúc mà VCD cũng như Phúc được Tử Vi ở Ngọ, hoặc Tử Phủ đồng cung, có Khoa, Quyền Lộc. Nếu Phúc VCD mà được thêm Nhật Nguyệt sang sủa chiếu, lại càng tốt nữa, đương số không gặp những tai nạn khổ nhọc …

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *