Kinh nghiệm khi luận đoán Mệnh Cung

Kinh nghiệm khi luận đoán Mệnh Cung

khi luận đoán 12 cung vị thì cần phải xem các sao có đóng đúng vị trí của nó. có câu “phúc tinh đóng cung phúc thì đương nhiên được hưởng phúc, thế nhưng phúc tinh đóng cung Quan lại chả có tác dụng gì”. vậy nên các sao cần phải đóng đúng vị trí của nó thì mới phát huy hết khả năng của chúng. Vũ khúc là tài tinh đóng cung Quan lộc thì tiền bạc có khi còn thua cả Thiên đồng hoá lộc tả hữu đóng cung Tài. cho nên vị trí của các sao là rất quan trọng trong việc luận đoán.

Mệnh Cung chủ giàu nghèo, thọ yểu, khả năng của con người, và cũng là tiềm năng mà con người khai phá. cho nên cung Mệnh cần các sao chủ về tư tưởng ổn định, suy nghỉ sâu sắc và logic. cung an Thân cần các sao mang tính hành động để đạt được mục đích và quyền hành. ví dụ như Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng chủ về tư tưởng ổn định, quy củ, nề nếp và có ý chí còn cung An Thân là Sát Phá Tham là bộ sao hành động, chủ về hành động, quyết đoán, mạnh mẽ, không lùi bước, thoái chí nên đạt được mục đích về tiền và quyền. do vậy Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng còn Thân có Sát phá tham là hợp cách này.

Cung Mệnh chủ giàu nghèo, mà muốn giàu được thì cung mệnh phải vững vàng để gánh tài quan, cung mệnh vững vàng khi đóng ở trường sinh đế vượng, có sao đắc cách hoặc đi cùng Cách cục hợp lý chủ về con người tư tưởng ổn định, có chính kiến,có tư duy và có khả năng để gánh vác sự nghiệp cùng kiếm tiền bạc và giữ tiền. cho nên Mệnh cần các sao ổn định hơn là xung động. ví dụ mệnh Không kiếp mà có thêm song Hao là xung động, hay Thiên Cơ Thiên Mã, hoặc Thiên cơ Thiên không, Phá Quân song hao, Vũ khúc hoả linh…là các bộ sao mang tính chất xung động, cho nên tư tưởng thiếu ổn định, nhất quán, không biết tiến thoái cho nên vào việc dễ gặp thất bại, có thành công cũng dễ tàn lụi. các sao ổn định có thể là Thái Âm Thái Dương không bị Tuần Triệt lại có Xương khúc, Tử Phủ Vũ Tướng được tả hữu khôi việt.

Cung Mệnh chủ về ý chí của một con người, muốn có ý chí lớn đòi hỏi cung Mệnh phải có thêm sát tinh, nếu mệnh không có sát tinh thì con người dễ an nhàn và dễ dàng thoả mãn với cái mình muốn. Sát tinh làm cho con người trở nên chịu khó, cần cù, dám nghỉ lớn và dám chịu rủi ro, vào việc thì quyết liệt và quyết đoán, đây là những ý nghĩa tốt của Sát tinh cần có cho những người muốn gây dựng sự nghiệp. ví dụ cung mệnh có sao Kiếp Sát, bình thường thì kiếp sát chủ về giết chóc, tai nạn, mỏ xẻ…nhưng khi có cát tinh cứu giải lại chủ về con người gan dạ, dám nghỉ lớn, biết xét đoán và có tư duy sâu sắc, cũng dám chấp nhận rủi ro để đạt kết quả tốt. Kiếp sát còn chủ về tư duy nhạy bén và sâu sắc, cho nên phù hợp với máy móc, kỹ thuật, nếu đi học thì khoa học tự nhiên ứng hợp.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *