Mệnh đồ khán lưu niên

Mệnh đồ khán lưu niên

Bản dịch:

Đây là một phần rất có thực dụng giới chất dự đoán tư liệu. Sau này trong năm tháng, đối với ngươi nhất định rất có bang trợ. Tử vi đẩu số mệnh đồ có thể đoán trước thời gian tới số phận là có khoa học tính, tinh tế suy tính tất có chỗ thần kỳ.

Nhân ra cơ thể mẹ sanh thành nhân, tướng mạo tài phú là định số, thọ mệnh là khí số, là lượng, sinh mệnh lên xuống là vận số, là thế. Định số, khí số, vận số, tam sổ giai dĩ Thiên can là lĩnh, sổ là sự vật biến hóa căn cứ. Sự vật năng lực thay đổi tài là sống, vô thay đổi thì nghèo người chung nghèo, phú người Vĩnh Phú, giá không phụ họa sự vật phát triển quy luật. Mệnh đồ không tồn tại [thiện hữu thiện báo, ác có hậu quả xấu] tôn giáo thức tín niệm, trong cuộc sống thực tế, ác nhân chuyện ác thực hiện được mà một gặp báo ứng việc quá nhiều, tựu như cùng có người tương bên đường gặp tai nạn xe cộ ngả xuống đất không dậy nổi người bị hại tống y cấp cứu, lại bị vu cáo là tai nạn xe cộ người gây ra họa, những … này ví dụ đối thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không thể nghi ngờ là loại châm chọc.

1 mệnh đồ trung chủ tiền tài ký hiệu: Thiên phủ (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), lộc tồn, vũ khúc (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), mặt trăng, tham lang Hỏa Tinh, liêm trinh, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hóa hậu ứng nghiệm.

2 mệnh đồ trung chủ khoa danh ký hiệu: 1 thiên khôi thiên thành, 2 văn xương văn khúc, 3 long trì phượng các, 4 ba máy bát tọa, 5 thiên ân thiên đắt.

3 mệnh đồ trung hình phạt chính tụng ký hiệu: Liêm trinh Thiên can bính năm; cự môn Thiên can năm đinh; văn xương Thiên can tân năm; văn khúc Thiên can kỷ năm; thiên hình, bạch hổ, quan phù, hỏa, linh, dương, đà, Hóa kị hậu ứng nghiệm.

4 mệnh đồ trung chủ thị phi phá hao tổn ký hiệu: Cự môn, phục binh, âm sát, chỉ bối. Chủ phá hao tổn ký hiệu: Phá quân, đại hao, phá nát, bầu trời, Địa kiếp.

5 mệnh đồ trung chủ chức nghiệp biến động ký hiệu: Giống nhau lưu niên hoặc tuổi mụ cung kiến giết, phá, lang là đi ăn máng khác, điều động, lên chức, oạt giác. . . Chờ tích triệu.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, phá, lang nhân lòng có nghĩ thay đổi của xung động; cái khác cách cục hoặc vì hắn nhân chủ động trưng tuần oạt giác, hoặc gắn liền với thời gian cơ thành thục nước chảy thành sông, đều có thể năng lực tạo thành dị động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử vi: Thuộc một lần nữa khai sáng cách cục.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phá, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng dương: Thuộc ở vốn có cách cục thải cũ thay đổi tân.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lang, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng liêm, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cự: Thuộc đi qua giới thiệu, hoặc thời cơ thành thục đi ăn máng khác, điều động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng quyền, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng dương: Thuộc bởi vì năng lực nắm giữ đáo quyền lực mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng khoa, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc bởi vì có thể có thêm chức vị cao danh hiệu mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lộc, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng vũ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc …

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *