Một ngôi nhà ở New York được thiết kế lại với các nguyên tắc phong thủy – Tạp chí Phố Wall

Một ngôi nhà ở New York được thiết kế lại với các nguyên tắc phong thủy – Tạp chí Phố Wall

[ad_1]

  • Vị trí:

    Trang trại Briarcliff, NY

  • Giá bán: 3.280.000 đô la

Nằm ở quận Westchester, N.Y., khu đất kiểu thuộc địa tùy chỉnh này nằm trên 3,5 mẫu Anh và có một tầng hầm hoàn chỉnh với một trình mô phỏng golf, một khu vực xanh và bắn cung. Nó đang yêu cầu 3,28 triệu đô la.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

[ad_2]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *