Tag - tướng làm quan

4 đặc điểm của người có tướng làm quan

Xưa nay dân gian có câu "Một người làm quan, cả họ được nhờ". Nêu nói về thời điểm làm quan cụ thể thì có lẽ không biết rõ nhưng qua 4 đặc điếm sau, [...]