Tag - tướng số qua lông mày

Xem tướng lông mày đoán biết tương lai đàn ông

Theo như nhân tướng học thì đàn ông có tướng lông mày hình rồng đa số đều là người giỏi giang, luôn gánh vác công to việc lớn trong gia đình và dễ dàng có [...]