Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, luôn đi với Thiên Đồng hình thành cách Cơ Đồng có thể phối hợp bới bộ Âm Lương hoặc Cự Môn hình thành cách cục Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn toàn khác nhau về tính chất của mỗi cách cục. Bộ Cự Cơ Đồng luôn có tính xung đột ngay trong chính bố cục, tức việc có cách cục này không có sự êm đềm mà dễ gặp phải chia rẽ trong nội bộ bởi lợi ích chung và lợi ích từng cá nhân. Sao Thiên Cơ ở đây do ý nghĩa là suy tính nên có tính chất thực dụng với bản thân, sao Thiên Đồng là tập thể, xã hội, số đông nên ở đây có sự mâu thuẫn về lợi ích, sao Cự Môn có tính Ám khiến cách cục này thường do Cự Môn đứng đầu. Ở cách Cự Cơ Đồng thì Thiên Cơ đi với Cự Môn tốt đẹp hơn Thiên Đồng đi với Cự Môn vì cách Cự Cơ giỏi việc sử dụng ngôn ngữ hay cái miệng để tạo lợi ích cho bản thân, tạo tiếng nói cho bản thân và cũng có khuynh hướng rất giỏi một lĩnh vực khiến tính thị phi của Cự Môn giảm thiểu thấp. Cách Cự Cơ thường hay nghe trong kinh thương đa phần nếu tồn tại thêm bộ Kình Hao hay Đà Hao tức gặp Song Hao khiến Cơ Phá có Cự tăng tính trao đổi, chuyển dịch vì vậy lợi cho việc sử dụng đồng tiền liên tục. Trái lại nếu thuộc cách Cự Cơ thêm Khoa Quyền hay Văn Tinh đa phần theo con đường học vấn, học vị là đúng hướng vì Cự Môn và Thiên Cơ có khuynh hướng nghi ngờ, cách Cự Cơ cũng ưa khám phá, có tính chuyên sâu của một lĩnh vực. Đa phần các lá số đắc cách người viết luận về Cự Cơ thường theo con đường học vị, một số có Song Hao phải đại hạn đi thuận tới Tham Lang cần gặp Hỏa Linh, đặc biệt Hỏa Tinh đồng độ thì theo đường kinh thương. Thiên Cơ đặc biệt kỵ gặp Hỏa Linh trong mọi trường hợp, nếu có thêm Kỵ Hình sát tinh ngay chỉ ở cung độ đại hạn cũng thuộc cách tâm trí đầu óc gặp vấn đề, nặng thì có khuynh hướng loạn động. Cự Cơ Đồng tính động cao khác với các sao có tính ổn định không ngại kiến Sát Tinh hoặc dụng được Sát Tinh như cách Sát Phá Tham. Trong trường hợp này nếu gặp phải Kỵ Hình không xấu bằng Hỏa Linh, đặc biệt nếu có cách Việt Linh Hình Kỵ ngộ Thiên Cơ thì não bộ thường bị tổn thương do áp lực, hay căng thẳng thần kinh rất hay gặp, có một số trường hợp bị động kinh. Với Cự Cơ Đồng khi ở vị trí Cự Đồng tam hợp có Thiên Cơ nếu sao Thiên Cơ thủ mệnh thì đây là cách cục liên quan tới bất mãn ở số đông, sao Thiên Cơ lúc này không hay khi Cự Đồng gây rối loạn lớn, thường dễ lộ ở tính lợi ích nếu Thiên Cơ ngộ Triệt. Bố cục Cự Cơ Đồng với Thiên Cơ độc tọa và Cự Đồng đồng cư là cách cục mâu thuẫn lớn, là cách cục không hay. Trong trường hợp Cơ Đồng đi với Âm Lương hình thảnh nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương nhấn mạnh ở tính âm nhu, hiền lương. Thiên Cơ trong bố cục này được hưởng lợi ở phần tinh thần, cách cục này chứa nhiều may mắn và không gặp Cự Môn gây mâu thuẫn mà gặp bộ Âm Lương hiền lành khiến bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất an phận, hưởng thụ cuộc sống, may mắn. Ở đây bản thân không cảm thấy bất mãn mà thường nhìn cuộc sống thoáng. Thay vì bản thân đang ở mức dưới rất nhiều người, ở mức trung lưu với Cự Cơ Đồng có tính vươn lên lớn thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương nhìn xuống phía dưới thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều người. Ở đây xét về các mặt cơ bản là phần công danh và tinh thần thì được phần tinh…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *