Tử Vi tọa thủ Mệnh – Thân

Tử Vi tọa thủ Mệnh – Thân

Sao Tử vi độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng”, thì rất ưa đến cung mệnh đại hạn và cung mệnh lưu niên được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa.

Nếu Tử vi Hóa Quyền hoặc Tử vi Hóa Khoa ở nguyên cục mà không có “bách quan triều củng”, thì ưa đến cung mệnh đại hạn hoặc cung mệnh lưu niên có các sao Văn xương, Văn khúc, Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật hội hợp.

Nếu nguyên cục vốn là cách “tại dã cô quân”, đến niên hạn dù được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì cát lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ là nhất thời đắc ý.

Nếu nguyên cục vốn là cách “vô đạo cô quân”, lại đến niên hạn có các sao Sát Kị tụ tập, thường chủ về tai họa, phần nhiều là tự chuốc lấy họa.

Phàm là Tử vi độc tọa thủ mệnh, đều ưa đến cung hạn Thiên phủ hay Thiên tướng tọa thủ, ưa nhất là cung hạn Tử vi độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ.

Tử vi độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ ưa có Lộc tồn đồng độ. Có điều, khi Tử vi “tại dã cô quân” thì phần nhiều chủ về ích kỷ, rất hay nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao Sát Kị Hình đồng thời hội chiếu, phần nhiều chủ về hay oán trách, thị phi, thường còn gây nên tự họa kiện tụng.

Phàm là Tử vi tọa mệnh đều không ưa đi đến cung hạn Thiên Cơ hay Thiên Lương tọa thủ, có Cự môn đồng độ, gặp Hóa Kị thì càng thêm tệ. Tử vi độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ, gặp cung hạn Thiên Cơ chủ về phá tán thất bại; gặp cung hạn Thiên Lương chủ về tai ách tật bệnh, nhưng tai ách chỉ gặp một phen mất hồn hú vía; gặp cung hạn Cự Môn chủ về gặp rắc rối khó sử về tình cảm tâm oán tình cô, có cát hóa thì giải quyết được, gặp các sao Sát Hình thì ứng nghiệm.

Tử vi và Phá quân tọa mệnh, tối kỵ gặp cách “tại dã cô quân”, đến cung hạn Thiên Cơ, Thiên Lương hay Cự Môn, thường là vận trình then chốt của cuộc đời. Nếu cung hạn gặp các sao Sát Kị Hình hội chiếu, chủ về sẽ xảy ra sự cố, thường ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Cũng không nên đến cung hạn Thái Dương Hóa Kị, thường dẫn đến thị phi oán trách. Hệ “Tử vi Phá quân” tọa mệnh, có Vũ Khúc Hóa Kị ở nguyên cục, đến đại hạn “Vũ khúc Thất sát” đồng độ, lại đến lưu niên Thái Dương Hóa Kị hoặc Cự Môn Hóa Kị, chủ về vì tiền mà chuốc họa. Hệ “Tử vi Phá quân” tọa mệnh không ưa đến cung hạn Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ”, chủ về phá tài. Nếu Thiên Phủ có sao Lộc, thì chỉ chủ về vì tiền mà mất nghĩa.

Hệ “Tử vi Phá quân” đến niên hạn “Thiên Đồng Thiên Lương” tọa thủ, gặp Thiên cơ Hóa Kị kèm theo sát tinh đến xung, chủ về xử sự phải hết sức thận trọng, cơ tâm mưu mẹo càng nhiều thì phá tán, thất bại càng lớn.

Hệ “Tử vi Thiên phủ” tọa mệnh, rất ưa gặp sao Lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hóa Lộc đến hội, chủ về cự phú. Lấy trường hợp Hóa Lộc, Lộc tồn của niên hạn làm ứng nghiệm. Ví dụ Tử Phủ cư Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc gặp cơ hội làm đại lý mà phát đạt.

Hệ “Tử vi Thiên phủ” ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc tọa, gặp lưu Lộc, hoặc Tham …

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *